Skip to main content
Listy poparciaUncategorized

WiMBP Dyrektorka Dagmara Reszkowska-Gierden

Z radością przyjęliśmy wiadomość o ubieganiu się Bydgoszczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, jako instytucja szczególnie wrażliwa na aspekty rozwoju miasta poprzez kulturę i edukację kulturalną, stara się czynnie wspierać wszelkie inicjatywy, które otwierają szanse na uruchamianie ogromnego naszym zdaniem potencjału Bydgoszczy w tym sektorze. 

Poza prestiżem na międzynarodowej arenie przyznanie tytułu ESK 2029 pociąga za sobą szereg związanych z nim konsekwencji. Ich funkcją jest pogłębione uzasadnienie aktywności podmiotów kultury skupionych wokół budowania tożsamości miasta jako miejsca otwartego, przyjaznego, skłonnego do (auto)refleksji i zorientowanego na kreowanie rzeczywistości, w której kultura postrzegana jest nie jako dodatek, lecz jako fundament kształtowania świadomego społeczeństwa. 

Wyrażamy pełne poparcie w staraniach grodu nad Brdą o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Deklarujemy wszelką pomoc zarówno przy tworzeniu aplikacji, jak i w późniejszych, ewentualnych pracach związanych z konkursem.