Skip to main content

Europejska Stolica Kultury (ESK) to inicjatywa, która ma na celu promowanie różnorodności kulturowej w Europie oraz zwiększenie świadomości i znaczenia kultury w społeczeństwie. Tytuł przyznawany jest dwóm lub trzem miastom z krajów Unii Europejskiej oraz miastom z krajów kandydujących. Miasta, które otrzymają tytuł, na 12 miesięcy stają się animatorami życia kulturalnego całej UE i prezentują swoją ofertę kulturalną oraz dziedzictwo na arenie międzynarodowej. To też impuls do dodatkowego rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej. Dotychczas dwa polskie miasta- Kraków (2000 r.) i Wrocław (2016 r.) mogą pochwalić się tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

Udział w konkursie to okazja do zaprezentowania potencjału kulturowego miasta zbudowanego wokół wody, lokalnej tożsamości i otwartości. Prace nad wnioskiem będzie koordynował zespół Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera. Doświadczenia miast kandydujących w poprzednich latach, w tym Bydgoszczy, pokazują, że ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, niezależnie do wyników konkursu, przynosi pozytywne efekty i daje impuls do dalszej pracy nad zwiększaniem roli kultury w życiu miasta.