Skip to main content
Listy poparciaUncategorized

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie poparcia starań Bydgoszczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża swoje poparcie dla starań Bydgoszczy o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. 

Z całą pewnością Bydgoszcz – największe miasto naszego regionu – dysponuje potencjałem społecznym i kulturowym oraz nowoczesną infrastrukturą, które stanowią niewątpliwe atuty w staraniach o przyznanie  tego zaszczytnego  tytułu. 

Bydgoszcz jako Europejska Stolica Kultury 2029 będzie w stanie nie tylko zapewnić mieszkańcom naszego Regionu i przebywającym tu gościom atrakcyjny i różnorodny program artystyczny, ale także promować dialog międzykulturowy i lepsze wzajemne zrozumienie między obywatelami Europy. 

Bydgoszcz to miasto otwarte i tolerancyjne. To właśnie w Bydgoszczy podejmowane były pionierskie działania na rzecz wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań systemowych w zarządzaniu kulturą, opartych na partnerstwie samorządu i środowiska kultury. Bydgoszcz inicjuje i wspiera szereg projektów opartych o różnorodność kulturową, promując uniwersalne dla Europy wartości, jak równość wszystkich obywateli i poszanowanie praw człowieka. 

Bydgoszcz od lat cieszy się mianem Miasta Muzyki. Miasto zasłużyło na ten tytuł nie tylko dzięki znakomicie działającym instytucjom kultury jak Opera Nova czy posiadająca unikalną akustykę w skali europejskiej Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ale również dzięki konsekwentnie prowadzonej edukacji muzycznej, poczynając od Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina kształcącego najmłodszych adeptów po Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego, jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich w Polsce, którego nowo budowany kampus będzie należał do najnowocześniejszych inwestycji w naszym kraju. 

Liczne wydarzenia kulturalne organizowane w mieście ściągają twórców, krytyków i miłośników sztuki z kraju i z zagranicy, którzy „zjednoczeni w różnorodności” zapewniają Bydgoszczy trwałe miejsce na mapie najbardziej ambitnych i twórczych ośrodków kulturowych w tej części Europy, mających znaczący udział w poszerzeniu dostępu do kultury i uczestnictwa w niej. 

Potencjał kulturowy Bydgoszczy jest osadzony na wspólnych dla naszego Regionu tradycjach wodniackich, do których odwołuje się wiele bydgoskich wydarzeń kulturalnych. Odbywający się co roku na Wyspie Młyńskiej Festiwal Rzeka Muzyki, Ster na Bydgoszcz, codzienne aktywności artystyczno-edukacyjne na zacumowanej w Starym Porcie Barce Lemara – pływającej instytucji kultury oraz nad Kanałem Bydgoskim, jednym z najważniejszych zabytków inżynierii hydrotechnicznej w Polsce. 

Poza rozwiniętą infrastrukturą i lokalnym dziedzictwem kulturowym bardzo istotnym czynnikiem dla zdobycia tytułu ESK 2029 jest kreatywne środowisko animatorów i twórców kultury, a także zaangażowanie społeczności lokalnej i władz samorządowych.

W naszej opinii Kandydatura Bydgoszczy spełnia wszystkie warunki i kryteria, jakie stawiane są miastom uczestniczącym w konkursie o tytuł ESK 2029. 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego deklaruje swoje zaangażowanie w działania na rzecz zdobycia przez Bydgoszcz tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Zdobycie tytułu ESK 2029 przez miasto znajdujące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dysponujące licznymi instytucjami kultury, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa, z pewnością pociągnie za sobą integrację ich działań, rozwój i promocję tych instytucji, a także całego regionu na arenie międzynarodowej. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że nie tylko samo zdobycie tytułu, ale również starania o niego w znacznym stopniu przyczyniają się do upowszechniania kultury i zwiększania jej dostępności.