Skip to main content
Listy poparciaUncategorized

Akademia Muzyczna Rektor prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Deklaracja poparcia dla kandydatury Bydgoszczy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 

Jako osoba związana z bydgoskim środowiskiem akademickim, wyrażam poparcie dla kandydatury Bydgoszczy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. 

Wierzę, że udział w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to znakomita okazja do zaprezentowania potencjału kulturowego miasta, który jest zbudowany wokół wody, lokalnej tożsamości i otwartości. 

Podjęcie przez Bydgoszcz wyzwania udziału w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 traktuję jako szansę rozwojową dla miasta, w związku z czym popieram kandydaturę i deklaruję wolę współpracy na rzecz rozwoju miasta poprzez kulturę.