Skip to main content
Listy poparcia

ProNatura Sp. z o. o. Prezes Zarządu Konrad Mikołajski

W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. z pełnym przekonaniem wyrażam poparcie dla kandydatury Bydgoszczy w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Od początku istnienia Spółki zauważamy, jak ważna jest obecność kultury w życiu mieszkańców oraz sami kierujemy do nich nasze działania mając na uwadze synergię kultury z ekologią, m.in. poprzez współpracę z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Kultura i ekologia od zawsze szły „ręka w rękę”. Ta pierwsza ma zasadniczy wpływ na jakość życia człowieka, a druga to w istocie mechanizm adaptacyjny. Oba elementy mają ogromne znaczenie w funkcjonowaniu ludzi, a Bydgoszcz dba, by m.in. pod tymi względami mieszkańcom żyło się bardzo dobrze.

Bydgoszcz może zatem bez żadnych kompleksów stawać w szranki z innymi miastami w prestiżowym konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.