Skip to main content

14 września przedstawiciele Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera złożyli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu Miasta Bydgoszczy, aplikację w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Jeszcze w tym roku odbędzie się przesłuchanie preselekcyjne, podczas którego miasto zaprezentuje koncepcję przed komisją. 

Zachęcamy do zapoznania się ze strategią programu opracowanego przez zespół pracowniczek Młynów Rothera: Milę Burchart, Patrycję Jankowską i Annę Triebwasser. Prace nad wnioskiem koordynował  dyrektor Młynów Sławomir Czarnecki, a całość procesu nadzorowała Zastępca Prezydenta Iwona Waszkiewicz. Dokument dostępny jest TUTAJ.

28 października Młyny zapraszają na spotkanie bydgoszczan i bydgoszczanek w formule Open Space Wspólnie o kulturze. Porozmawiamy o poglądach, potrzebach, które kultura zaspokaja, oczekiwaniach i marzeniach. Zastanowimy się, co działa dobrze, a co mogłoby lepiej. Podzielimy się refleksjami z dotychczasowego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i ich organizowania. Spotkanie będzie facylitowane przez ekspertów z Fundacji DO, zajmującej się wspieraniem w prowadzeniu wartościowych rozmów. Wprowadzą nas oni w metodę Open Space, dzięki której wykorzystamy dobrze zarówno czas, jak i potencjał każdej osoby, która weźmie udział w spotkaniu. Podczas rozmowy będziemy notować nasze spostrzeżenia, które później zostaną opracowane i opublikowane przez Młyny Rothera.