Skip to main content
Listy poparcia

Poseł na Sejm RP Paweł Olszewski 

Pragnę wyrazić swoje pełne poparcie dla starań Miasta Bydgoszczy o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W razie konieczności podjęcia dodatkowych działań proszę o informację. Poseł na Sejm RP Paweł Olszewski