Skip to main content
Listy poparciaUncategorized

MWiK Prezes Zarządu Stanisław Drzewiecki

Bardzo dziękuję za zaproszenie spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy do uczestnictwa w działaniach na rzecz ubiegania się przez Bydgoszcz o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Udział w tym przedsięwzięciu, łączącym wiele bydgoskich środowisk wspólnym celem, będzie dla nas inspirującym wyzwaniem i źródłem satysfakcji. Reprezentując Wodociągi Bydgoskie – z całym przekonaniem udzielam poparcia dla kandydatury Bydgoszczy w ubieganiu się o ten zaszczytny tytuł, na który nasze Miasto w pełni zasługuje. 

Dysponując imponującym dorobkiem i potencjałem w obszarach mających znaczeniem dla ugruntowanej już pozycji Bydgoszczy w kraju i na arenie międzynarodowej, jestem przekonany, że ma ona duże szanse na zdobycie tego tytułu. Wsparcie działań pozwalających na zwiększenie tych szans Spółka odbiera jako możliwość konsekwentnego angażowania się w życie Miasta, a przede wszystkim budowania wizerunku Bydgoszczy jako ośrodka przyjaznego i otwartego dla mieszkańców oraz turystów. Co więcej Miasta – które nastawione jest na rozwój w obszarach związanych z kulturą, turystyką i życiem społecznym.