Skip to main content
Listy poparcia

MCK Dyrektorka Marzena Matowska

Bardzo dziękuję za zaproszenie do włączenia się w działania na rzecz zdobycia przez Bydgoszcz tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. 

Ponad 10 lat temu miałam szansę, wspólnie z ogromnym zespołem bydgoszczan i mieszkańców regionu, uczestniczyć w procesie przygotowywania aplikacji Bydgoszcz ESK 2016. 

To doświadczenie niezwykłe i, mam nadzieję, powtarzalne. 

Wówczas, kiedy Bydgoszcz była zupełnie innym miastem niż dzisiaj, nadawaliśmy aplikacji tytuł: „Kultura w budowie” i stawialiśmy sobie fundamentalne wyzwanie: „Kultura? No to mamy trochę do zrobienia”. I zrobiliśmy to. Razem. 

Bydgoszcz przeszła przez kilkanaście lat zdecydowaną metamorfozę systemu kultury, świadomości kompetencyjnej mieszkańców, partycypacji w budowie miasta, któremu szeroko rozumiana kultura dodaje coraz więcej energii. 

Obywatelski, wspierany przez Samorząd, Bydgoski Kongres Kultury, pierwszy w Polsce, lokalny Pakt dla Kultury, Masterplan – Obywatelska Strategia Kultury, która, podczas rzetelnego procesu międzysektorowego, zyskała rangę samorządowej Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026, którą obecnie wspólnie aktualizujemy, nowe wielkie i niszowe wydarzenia kulturalne, projekty międzynarodowe i stale rozwijającą się w trudnych przecież czasach, infrastruktura kultury, to właśnie efekty rozpoczętego kilkanaście lat temu, i konsekwentnie prowadzonego procesu. 

To także, a może przede wszystkim, wspólne z Samorządem rozumienie wartości kultury: Wolności w Sztuce, Zrównoważonego Rozwoju, Poszanowania Praw Człowieka i Demokracji. 

Mieliśmy wszyscy (…) ”trochę do zrobienia” i udało się. 

Mam nadzieję, że tym razem też tak się stanie. 

Popieram zatem decyzję o starcie Bydgoszczy w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.