Skip to main content

Listy poparcia

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią listów poparcia, jakie otrzymaliśmy w związku z kandydowaniem. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

ADM Wiceprezes Zarządu Sylwia Chmara

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy w pełni popiera kandydaturę Bydgoszczy aplikującej o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  Nasze miasto od wielu lat buduje swoją markę…

Akademia Muzyczna Rektor prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Deklaracja poparcia dla kandydatury Bydgoszczy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029  Jako osoba związana z bydgoskim środowiskiem akademickim, wyrażam poparcie dla kandydatury Bydgoszczy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  Wierzę,…

BARR Prezes Zarządu Edyta Wiwatowska

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Z wielkim zadowoleniem przyjęłam informacje o planowanym złożeniu wniosku aplikacyjnego o przyznanie Bydgoszczy tytuły Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Jego otrzymanie byłoby nie tylko szansą na rozwój miasta w sektorze kultury,…

Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski

| Listy poparcia | No Comments
Jako Burmistrz Szubina w pełni popieram kandydaturę miasta Bydgoszczy do zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  Miasto z Kujaw malowniczo położone nad Brdą, Wisłą oraz Kanałem Bydgoskim na przestrzeni lat…

BWA Dyrektorka Karolina Leśnik-Patelczyk

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Chciałabym wyrazić swoje poparcie dla kandydatury Bydgoszczy w ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  Od siedmiu lat obserwuję szereg działań o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym podkreślających obraz…

Bydgoska Szkoła Wyższa

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2023 roku niniejszym potwierdzam, że Bydgoska Szkoła Wyższa wyraża poparcie z jednoczesną deklaracją, wielokierunkowego włączenia się do działań, na rzecz zdobycia przez…

Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. Gracjan Topczewski Prezes Zarządu

| Listy poparcia | No Comments
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. Gracjan Topczewski Prezes Zarządu Jestem bardzo dumny jako mieszkaniec Bydgoszczy, że moje miasto podjęło wyzwanie udziału w tak zaszczytnym konkursie. Jako spółka Bydgoskie…

ByLOT Prezes Karol Słowiński

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ByLOT z radością przyjęła informację o podjęciu wyzwania udziału w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  Podzielamy zdanie Pana Prezydenta, że udział w tym konkursie…

Filharmonia Pomorska Dyrektor Maciej Puto

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Jako osoba związana z bydgoskim środowiskiem artystycznym wyrażam poparcie dla kandydatury Bydgoszczy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  Wierzę, że udział w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to znakomita…

Katarzyna Delbowska Prezes Zarządu BPPT

| Listy poparcia | No Comments
Mam przyjemność poinformować, że Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o. jako organizacja otoczenia biznesu aktywnie włączy się w pomoc na rzecz zdobycia przez Miasto Bydgoszcz zaszczytnego tytułu Europejskiej Stolicy…

MCK Dyrektorka Marzena Matowska

| Listy poparcia | No Comments
Bardzo dziękuję za zaproszenie do włączenia się w działania na rzecz zdobycia przez Bydgoszcz tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  Ponad 10 lat temu miałam szansę, wspólnie z ogromnym zespołem bydgoszczan…

MWiK Prezes Zarządu Stanisław Drzewiecki

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Bardzo dziękuję za zaproszenie spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy do uczestnictwa w działaniach na rzecz ubiegania się przez Bydgoszcz o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Udział w tym…

Poseł na Sejm RP Paweł Olszewski 

| Listy poparcia | No Comments
Pragnę wyrazić swoje pełne poparcie dla starań Miasta Bydgoszczy o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W razie konieczności podjęcia dodatkowych działań proszę o informację. Poseł na Sejm RP Paweł…

ProNatura Sp. z o. o. Prezes Zarządu Konrad Mikołajski

| Listy poparcia | No Comments
W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. z pełnym przekonaniem wyrażam poparcie dla kandydatury Bydgoszczy w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury…

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie poparcia starań Bydgoszczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża swoje poparcie dla starań Bydgoszczy o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  Z całą pewnością Bydgoszcz – największe miasto naszego regionu – dysponuje potencjałem społecznym i…

WiMBP Dyrektorka Dagmara Reszkowska-Gierden

| Listy poparcia, Uncategorized | No Comments
Z radością przyjęliśmy wiadomość o ubieganiu się Bydgoszczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, jako instytucja szczególnie wrażliwa na aspekty rozwoju…