Skip to main content

Z kulturą w przyszłość! Okazją do tego jest konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Bydgoszcz jest kandydatką, a my zadajemy mieszkankom i mieszkańcom bardzo ważne pytanie: Jaka będzie Bydgoszcz w 2029 roku? Jaka jest rola kultury w rozwoju miasta?  Odpowiedzi będziemy szukać zapraszając do różnorodnych angażujących działań. Od kilku dni w Młynach Rothera można zobaczyć intrygującą instalację, zaproszenie do włączenia się w tworzenie aplikacji do tytułu ESK 2029.

Europejska Stolica Kultury (ESK) to inicjatywa, która ma na celu promowanie różnorodności kulturowej w Europie oraz zwiększenie świadomości i znaczenia kultury w społeczeństwie. Miasto, które otrzymuje tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nie tylko promuje swoją ofertę kulturalną i organizuje różnorodne wydarzenia, ale dostaje szansę na dodatkowy rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej. Bydgoszcz jest kandydatką do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Ponieważ częścią wniosku konkursowego jest program działania na rok 2029 i lata następne, to dobra okazja, żeby  zadać sobie oraz mieszkankom i mieszkańcom Bydgoszczy pytanie: Jaka będzie Bydgoszcz 2029 roku?

– Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nie jest przyznawany za to, jakim miasto jest teraz, ale za to, jakim miastem chce się stać. O czym marzy, do czego dąży, na czym mu zależy. Dlatego zapraszamy do rozmowy o potrzebach, wyzwaniach i marzeniach – mówi Sławomir Czarnecki, koordynator procesu przygotowania wniosku aplikacyjnego, dyrektor Młynów Rothera.

Udział w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to znakomita okazja do zaprezentowania potencjału kulturowego miasta zbudowanego wokół wody, lokalnej tożsamości i otwartości. Prace nad wnioskiem koordynuje zespół Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera. Działania w toku! Od kilku dni w Młynach można zobaczyć instalację-zaproszenie do włączenia się w tworzenie wniosku konkursowego. W strefie wejścia od ul. Mennicy można podziwiać meblościankę pełną sentymentalnych przedmiotów budzących wspomnienia z minionych lat.

 Instalacja nawiązuje do bliskiej nam idei zbliżenia kultury do codzienności. Interesuje nas kultura dostępna, wchodząca w dialog z miejscem, w którym powstaje, budująca relacje   – dodaje Sławomir Czarnecki.

Jednak to nie wszystko, co wydarzy się w najbliższych miesiącach! W planach są rozmowy z mieszkankami i mieszkańcami, które będą się odbywały w różnych formach. Miasto zaprosi do Młynów między innymi na otwarte spotkanie w formule otwartej przestrzeni (openspace), której celem będzie poruszenie kwestii istotnych dla różnorodnych środowisk lokalnych. Jeszcze w sierpniu rozpocznie się cykl spotkań „Kultura wobec…”, podczas których będą się toczyć otwarte rozmowy o kulturze dla wszystkich tych, którzy chcą mieć realny wpływ na zmiany w mieście i zmiany miasta. Już wkrótce pojawią się również zapowiedzi kolejnych działań, warto odwiedzać stronę: https://bydgoszcz2029.com/ W planach są m.in. spotkania w Nowym Miejscu w Młynach, czyli międzypokoleniowej i międzykulturowej kawiarni otwartej na działania twórcze, rozmowy i opowieści, która zamieni się w obywatelską kawiarnię ESK. A już w piątek, 4. sierpnia, rozpocznie się cykl Kawa z Koordynatorem. W godz. 16-18 zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy do odwiedzenia Nowego Miejsca i podjęcia rozmowy z koordynatorem przygotowania aplikacji, Sławomirem Czarneckim. Przy kawie od zapatystów, jednej ze specjalności Nowego Miejsca, będzie można porozmawiać o pomysłach na zwiększenie roli kultury w rozwoju miasta. Spotkania warto zaplanować, aby wystarczyło czasu na wszystkie ważne tematy, dlatego zachęcamy do wcześniejszych zapisów mailowych: esk@mlynyrothera.pl.

Oprócz Bydgoszczy złożenie aplikacji w konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2029 zapowiedziały już takie miasta, jak Katowice, Lublin, Rzeszów, Toruń, Bielsko-Biała czy Kielce. Deklaracje przystąpienia miasta składają do 14 sierpnia, a wniosek aplikacyjny do 15 września 2023 r. Wszystkich, którzy chcą wspierać starania Bydgoszczy o tytuł ESK zapraszamy do kontaktu: esk@mlynyrothera.pl