Skip to main content
Listy poparciaUncategorized

ByLOT Prezes Karol Słowiński

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ByLOT z radością przyjęła informację o podjęciu wyzwania udziału w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. 

Podzielamy zdanie Pana Prezydenta, że udział w tym konkursie daje świetną okazję do zaprezentowania potencjału kulturalnego, gospodarczego i turystycznego oraz tożsamości zarówno mieszkańców Bydgoszczy, jak i naszego regionu. 

Udzielając poparcia jednocześnie deklarujemy chęć włączenia się w różnorodne działania na rzecz przyznania naszemu Miastu zaszczytnego i zobowiązującego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.