Skip to main content
Listy poparcia

Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. Gracjan Topczewski Prezes Zarządu

Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. Gracjan Topczewski Prezes Zarządu

Jestem bardzo dumny jako mieszkaniec Bydgoszczy, że moje miasto podjęło wyzwanie udziału w tak zaszczytnym konkursie.

Jako spółka Bydgoskie Obiekty Sportowe z przyjemnością zaangażujemy się w działania mające na celu promocje naszego miasta, jeśli tylko zaistnieje taka możliwość. Zależy nam na tworzeniu jak i utrwalaniu pozytywnego wizerunku Miasta.

Z przyjemnością informuję, że popieram miasto Bydgoszcz w ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.