Skip to main content

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2023 roku niniejszym potwierdzam, że Bydgoska Szkoła Wyższa wyraża poparcie z jednoczesną deklaracją, wielokierunkowego włączenia się do działań, na rzecz zdobycia przez Bydgoszcz tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Władze Miasta Bydgoszczy aktywnie współdziałają z uczelniami wyższymi poprzez inicjowanie i organizowanie wspólnych działań zmierzających do rozwoju kultury i popularyzacji nauki. W tym zakresie do tej pory Bydgoska Szkoła Wyższa uczestniczyła:

– we współorganizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki mającego na celu popularyzację kultury i nauki w różnych środowiskach;

– w Juwenaliach, które stanowią studenckie święto pełne kulturalno-sportowych imprez;

– we współorganizacji inicjatywy Bydgoszcz Czyta Małemu Misiowi w ramach międzynarodowego projektu pt. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” autorstwa Anety Konefał, we współpracy  z przedszkolami bydgoskimi

– w Sesjach i posiedzeniach komisji problemowych Rady Miasta Bydgoszczy, na których omawiano problematykę współpracy Miasta Bydgoszcz z uczelniami wyższymi w obszarze wymian studenckich, programów Erasmus, Erasmus+ oraz innych, mających na celu między innymi promowanie różnorodności kulturowej oraz zwiększanie świadomości dotyczącej znaczenia kultury w społeczeństwie.

Bydgoska Szkoła Wyższa wyraża aprobatę dla kandydatury Bydgoszczy w ubieganiu się o zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.