Skip to main content
Listy poparciaUncategorized

BARR Prezes Zarządu Edyta Wiwatowska

Z wielkim zadowoleniem przyjęłam informacje o planowanym złożeniu wniosku aplikacyjnego o przyznanie Bydgoszczy tytuły Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Jego otrzymanie byłoby nie tylko szansą na rozwój miasta w sektorze kultury, ale także istotnym elementem jego promocji gospodarczej, ważnym z punktu widzenia zadań realizowanych przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Z pewnością przyczyniłoby się też do wzmocnienia jego potencjału inwestycyjnego wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Mając na uwadze powyższe, wyrażam pełne poparcie na rzecz przyznania Bydgoszczy tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.